Book : NepalKo Simana (Boundary of Nepal) 3rd Edition

Book : NepalKo Simana (Boundary of Nepal),

3rd Edition

by- Buddhi Narayan Shrestha

Nepal Ko Simana

My book entitled ‘NepalKo Simana’ (Boundary of Nepal) 3rd Edition has been published recently. It is the book which won Madan Puraskar (Prize) in 2001. Followings are the Table of Contents :

 

Table of Contents

Chapter- 1 : Boundary of Nepal
१. नेपालको चौकिल्ला सिमाना १
२. नेपालको जन्म कहिले भयो – ४
३. नेपाल-चीन सीमांकनमा अपनाइएको सिद्धान्त ९
४. नेपाल-भारत सीमांकनमा अपनाइएको सिद्धात १३

Chapter- 2 : Concept of Boundaries
५. सीमा अवधारणा १६
६. नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ मा सिमाना १८
७. अन्तर्रर्ााट्रय सिमानासम्बन्धी अवधारणा २०
८. अन्तर्रर्ााट्रय सीमाका चरण ३३
९. अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्त ३७
१०. महासागमा सीमाकं न गनर् े सिद्धान्त ४५
११. आकाश र पातालमा पनि सिमाना पुगेको हुन्छ ५०
१२. नेपालको सीमा नक्सा बनाउन कहिलेदेखि सुरु गरियो ५३

Chapter- 3 : Nepal-India Boundary
१३. विशाल नेपालको सिमाना ६३
१४. सुगौली सन्धिको नेपाल ६९
१५. कोशीदेखि राप्ती नदीसम्मका समतल भू-भाग फिर्ता ७७
१६. नयाँ मुलुक फिर्ता प्राप्ति ७९
१७. सुगौली सन्धिपछिको नेपाल ८२
१८. सुगौली सन्धि नेपालले आत्मबल नजगाएसम्मका लागि हो ८७
१९. १८१६ को विशाल नेपालको नक्साले के जाहेर गरेको छ – ९४
२०. १८१८ को नक्साले जङ्गेस्तम्भको दर्जा जनाएको छ ९९
२१. १८२७ को नक्साले के देखाएको छ – १०१
२२. १८३० तथा १८४६ को नक्साहरूमा के अंकन भएको छ – १०४
२३. १८५० को नक्सामा भएका विवरणहरू १०९
२४. १८५६ को नक्साले के भन्छ – ११२
२५. १८७४ को फारसीलिपिको नक्सामा के छ – ११७
२६. १८७९ को बोली फेरिएको नक्सा १२१
२७. १८८१ तथा १९३०/३१ को नक्साहरूमा देखिएको विकृति १२६
२८. अन्य केही नक्साहरूको विवरण १३१

Chapter- 4 : Nepal-India Border Treaties and Agreement Collection
२९. १८०१ को नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सन्धि १३९
३०. १८१५ को काजी अमरसिंह थापा र मेजर जनरल अक्टरलोनी
-इस्ट इन्डिया कम्पनी) बीचको सम्झौता १४१
३१. १८१५ को सुगौली सन्धि -प्रस्तावित) १४२
३२. १८१६ को सुगौली सन्धि -अनुमोदित) १४५
३३. १८१६ को सीमांकनसम्बन्धी पूरक सन्धि- कोशी-राप्ती समतल भाग फिर्ता १५०
३४. १८१७ को टिटालिया सन्धि -इस्ट इण्डिया कम्पनी र सिक्किमबीच) १५२
३५. १८६० को सीमा सन्धि -नयाँ मुलुक फिर्ता १५५
३६. १८७५ का े सीमा सम्झातै ा -डढँु वु ा श्रखंृ लाका े सिमाना निश्चितता) १५७
३७. १९२३ को नेपाल-ब्रिटेन मैत्री सन्धि १५८
३८. १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १६१
३९. १९५० को नेपाल-ब्रिटेन सन्धि -शान्ति, मित्रता तथा सद्भावना) १६५
४०. शारदा बाँध निर्माणार्थ आदान-प्रदान भएका चिठ्ठीहरू १६९
४१. शारदा नहरका े लागि जमिन सट्टा-पट्टा गनर् े चिठ्ठी १७३

Chapter- 5 : Role of Mapping in Border Demarcation
४२. सीमांकनमा नापनक्साको भूमिका १७५
४३. ब्रम्हदेवमण्डीउत्तर सीमांकन भएको छैन १७७
४४. देशको रक्षक ः सीमा स्तम्भ १७९
४५. सिमानाको ज्वलन्त प्रमाण ः सीमा नक्सा १८९
४६. नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति १९२
४७. नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समिति २००
४८. नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ पर्ला – २०६

Chapter- 6 : Nepal-China Boundary
४९. नेपाल-चीन सिमाना २०९
५०. बेत्रावती सन्धिको सिमाना २१०
५१. थापाथली सन्धिको सिमाना -नेपाल(तिब्बत शान्ति सन्धि) २१७
५२. १९६१ को नेपाल-चीन सीमा सन्धिको सिमाना २२०
५३. १९८८ को नेपाल-चीन सीमा प्रोटोकलको सिमाना २२५

Chapter- 7 : Nepal-China Boundary Treaties, Agreements and Protocol Collection
५४. १७७५ को खासा सन्धि -साँध सिमाना साबिक बमोजिम रहने २३२
५५. १७८९ को केरुङ् सन्धि -नेपाल-भोट युद्धको सिलसिलामा) २३३
५६. १७९२ को बेत्रावती सन्धि -तिब्बत-नेपाल सन्धि) २३५
५७. १८५६ को थापाथली सन्धि -नेपाल-तिब्बत शान्ति सन्धि) २३५
५८. १९६० को चीन-नेपाल सीमा सम्झौता २३८
५९. १९६० को चीन-नेपाल शान्ति तथा मित्रताको सन्धि २४३
६०. १९६० को संयुक्त सीमा समिति -पहिलो बैठक) को निर्ण्र्ाा२४५
६१. १९६१ को संयुक्त सीमा समिति -दोश्रो बैठक) को निर्ण्र्ाा२४७
६२. १९६१ को नेपाल-चीन सीमा सन्धि २४९
६३. १९६३ को नेपाल-चीन सीमा प्रोटोकल -पहिलो सारांश २५४
६४. १९७९ को नेपाल-चीन सीमा प्रोटोकल -दोश्रो सारांश २५६
६५. १९८८ को नेपाल-चीन सीमा -दोश्रो निरीक्षण) समितिको टिपोट् २५७
६६. १९८८ को नेपाल-चीन सीमा -तेश्रो निरीक्षण) बैठकको नोट्स २६६
६७. १९८८ को नेपाल-चीन सीमा प्रोटोकल -तेश्रो सारांश २७०

Chapter- 8 : Border Business and Disputes
६८. मेची सीमा विवाद के हो – २७२
६९. कालापानी सीमा विवाद केका लागि भएको हो – २८१
७०. सुस्ता क्षेत्रको विवाद २९६
७०. मेचीलाई महाकाली -कालापानी) मा च्याँखे ३०३
७२. नेपाल-भारत सीमा कति स्थानमा मिचिन पुगेको छ – ३०७
७३. नेपालको सीमा मिचिएका स्थानहरू ३१२
७४. खुला सिमानाका कुराहरू ३२३
७५. नेपाल-भारत सीमा प्रोटोकल कहिले सम्पन्न होला – ३२७
७६. नेपाल-चीन सीमांकनमा किन कच्पच् परेन – ३३९
७७. सगरमाथा चीनले दाबीगरेको थियो ३४३
७८. नेपालको उत्तरी सिमानाले हिमालचुलीको डाँडाकाटेको थियो ३५४
७९. १९६१ अघि नेपालको उत्तरी सिमानाको आकार ३५६

Chapter- 9 : Collection of Articles, News, Editorials etc. on the Boundaries
८०. विभिन्न पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित लेखकका केही लेखहरू संकलन ३६१
८१. रेडियो अन्तर्वार्ता संकलन ४२७
८२. पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित केही अन्तर्वार्ता संकलन ४३७
८३. यस पुस्तकका लेखकबारे विभिन्न लेखकहरूको अभिब्यक्ति संकलन ४६८
८४. सीमा समाचार तथा सम्पादकीय संकलन -मुख्य-मुख्य) ५०१
८५. प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख, प्रतिनिधिसभा अर्न्तर्गतको
समिति तथा बिभिन्न संघ-संस्थाहरूमा प्रस्तुतिको सारांश टिपोट ५७९
८६. संसदमा लेखकको लेखबारे उल्लेख ५९४

Chapter- 10 : Miscellaneous
८७. विविध लेख टिपन-टापन ५९६
१. पुस्तक लेख्दाको अनुभव ५९६
२. सिमानामा जङ्गे पिलरको हत्या ६०५
३. भारतल े बनाउन लागके ा े अकार् े बाधँ बाट उत्पन्न हनु े समस्या ६०९
४. किमाथाङ्का सीमापारिका गाउँहरू ६१५
५. सीमा समस्या समाधानको शैली नै गलत छ ६१९
८८. पुस्तक विमोचन समारोहमा व्यक्त गरिएका उद्गार ६२३
१. नपे ाल-भारत सीमा बन्द गनर्पर्ुर् छ ६२३
२. सीमा समस्या छिटो सुल्झाउनु सानो देशको हितमा ६२५
३. डा. गुरुङको घडी ६२७
४. भारतले सीमा समस्या जटिल बनाउँदै लगेको निष्कर्ष६२८
८९. पुस्तक विमोचनको समाचार संकलन ६३०
१. राष्ट्रवादी लेखक र जनकवि पुरस्कृत ६३०
२. दशे का े गीत गाउनँ े एक, सीमा रखवारी गनर् े अर्का ६३१
३. सीमावीद् श्रेष्ठ अभिनन्दित ६३२
४. नापीविज्ञ सम्मानीत ६३२
५. नेपालको सीमा विवादबारे डि.सी.मा गोष्ठी ६३३
९०. पुस्तक समीक्षा तथा विविध संकलन ६२५
१. हाम्रो चौकिल्लाको बेलीविस्तार ६२५
२. नेपालको सिमानाको खोजी ६२७
३. मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्षको स्वागत भाषण ६२८
४. Vanguard of Lost Border ६३९
५. कालापानीबारे बिभिन्न ब्यक्तिहरूको भनाइ संकलन ६४१
६. लेखकले नक्सा उपलब्ध गराएका मन्त्रालय, कार्यालय,
संस्था तथा अध्ययनकर्ताहरू ६५२
७. नेपालको सिमाना सम्बन्धी केही तथ्याङ्क ६५३
५. लेखकको छोटकरी चिनारी ६५८
९१. सम्लग्न नक्साहरूः
1. Nepal Boundary Survey Map 1882-83

2. Bengal Traverse Survey Map-1941

3.  विशाल नेपालको नक्सा ६४
4. India -XII Index Map-1835
5. Imporved Map of India-1816 ९७
6. Gurhwal Kumaon-1827 १०३
7. Western Province of Hindoostan-1846 १०६
8. Map of Kumaon & British Gurhwal-1850 ११०
9. Nipal and the countries Adjoining in
South, West & East- 1856 ११४
10. Zilla Morang, Muluk Nepal (Urdu Script)-1874 ११८
11. Nepal, Almora District, U.P.-1879 १२२
12. District Almora 1865-69 and 1871-77 १२४
13. Nepal, Tibet & U.P.-1881 !@&
14. Nepal, Tibet & U.P. 1930-31 !@(
15. Map of India-1841 !##
16. Part of Map-1905 !#%
17. Boundary Demarcation 1816-1860 !*@
18. Nepal-India boundary strip-map of Krishnagar !(!
19. Nepal, Bihar, Orissa & U.P. Susta Area @(*
20. Map of Susta Encroachment #)!
21. The Atlas of India, Plate X and XI-1846 १२७
९२. सर्न्दर्भ सामग्री ६६५
९३. समान्य नाम सूची ६६७

One Response

  1. I love my country to much kill me but for a last second also I will kill the enemy the country killer

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: