Hard Question

Hard Question

to: Buddhi Narayan Shrestha

by: Mountain Television

Mountain Television Interview.

कार्यक्रम ‘खरो पश्न’ को मैले ‘नरम जवाफ’ दिए‘ कि ‘कडै जवाफ’ फर्काए‘ !
– कृपया Youtube मा हेर्नुहुन अनुरोध गर्दछु । 
– छलफल हो सरकारी जग्गा संरक्षण ।
– एक विद्वानले भनेका छन्– खराब प्रश्नले असल जवाफ ल्याउ‘दैन ।
– – प्रश्न र उत्तर असल खराब के हुन्, कृपया छुट्याउनु हुन पनि अनुरोध छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: