Nepal Unknown to American Leadership

Nepal Unknown to American Leadership

Buddhi Narayan Shrestha

Buddhi Narayan in Public Hearing

Buddhi Narayan Shrestha in Public Hearing

Tottering Jange Border Pillar.ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !

Tottering Jange Border Pillar

ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !

Buddhi Narayan Shrestha

ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !
खबरदार जंगे सीमाखम्बा नढलोस् । 
खम्बा नढले हाम्रा पालामा नसके पनि हाम्रा छोरा नातिले सीमा रक्षा गर्नेछन् । 
सीमा खम्बा ढले देशै खतम हुन्छ ।
यो ढल्केको जंगे खम्बा नं. ३३७ सर्लाही बलरा गाउ‘पालिका–४ नयॉटोला पूmलवरिया गाउको हो ।

Misuse of Open Border

Misuse of Nepal-India Open Border

Buddhi Narayan Shrestha

<span>%d</span> bloggers like this: